۱۳۸۸ اسفند ۴, سه‌شنبه

update Anti viruse MacAfee

جدید ترین و به روز ترین آپدیت مک آفی (این فایل هر روز از طرف شرکت مک آفی به روز می شود)
Update MacAfee آدرس FTP هر روز به روز می شود
ساعات به روز شدن بین ساعت 6 الی 8 شب می باشد سعی کنید بین این ساعت دانلود نکنید احتمال قطع شدن و جدید شدن فایل وجوددارد
توجه :هر روز ساعت ۶ الی ۸ غروب به روز می شود (ساعت ۸ به بعد عدد روز فردا را انتخاب نمایید)
شنبه ۱۵/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5911.exe 03/05/2010
یک شنبه ۱۶/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5912.exe 03/06/2010
دو شنبه ۱۷/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5913.exe 03/07/2010
سه شنبه ۱۸/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5914.exe 03/08/2010
چهار شنبه ۱۹/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5915.exe 03/09/2010
پنج شنبه ۲۰/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5916.exe 03/10/2010
جمعه ۲۱/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5917.exe 03/11/2010
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ هفته آخر اسفند ماه
شنبه ۲۲/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5918.exe 03/12/2010
یک شنبه ۲۳/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5919.exe 03/13/2010
دو شنبه ۲۴/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5920.exe 03/14/2010
سه شنبه ۲۵/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5921.exe 03/15/2010
چهار شنبه ۲۶/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5922.exe 03/16/2010پنج شنبه ۲۷/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5923.exe 03/17/2010
جمعه ۲۸/۱۲/۸۸ شماره super dat یا sdat5924.exe 03/18/2010

هموطنان عزیزی که خارج از ایران هستند لطفا برای من پیام بگذارند و ایمیل و احیانا" سایت خود را برایم ارسال کنند

update Anti viruse MacAfee

update Anti viruse MacAfee